Świdnica, plac Pokoju 3 i 4 w 2013, 2021 i 2023Świdnica, plac Pokoju 3 i 4 w 2013, 2021 i 2023

Świdnica, plac Pokoju 3 i 4