Łódź, ul. Wschodnia 19 w 2019 i 2023


Łódź ul. Wschodnia 19

Łódź ul. Wschodnia 19

Łódź ul. Wschodnia 19
Józef Piłsudski
zamieszkał w tym domu w 1899 r.
Tu redagował i drukował organ PPS „Robotnik”
Aresztowany 21 II 1900 r.
„Żyć zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo”


Łódź ul. Wschodnia 19

Łódź ul. Wschodnia 19

Łódź, ul. Wschodnia 19 w 2019 i 2023
Kafle w bramie wjazdowej.

Łódź ul. Wschodnia 19

Łódź ul. Wschodnia 19
Łódź ul. Wschodnia 19
Łódź ul. Wschodnia 19
Podwórko Kamienicy
Łódź ul. Wschodnia 19
Nowe muzeum w dawnym mieszkaniu Józefa Piłsudskiego

https://dzienniklodzki.pl/nowe-muzeum-w-dawnym-mieszkaniu-jozefa-pilsudskiego/ar/c13-17828351

Muzeum w dawnym mieszkaniu Józefa Piłsudskiego przy ul. Wschodniej 19 zaopiekuje się Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
Dawne mieszkanie małżeństwa Piłsudskich jeszcze przed II wojną światową było izbą pamięci.