Chorzów, ul. Generała Henryka Dąbrowskiego 23, ul. Jana III Sobieskiego w 2020 i 2023


Chorzów, ul. Generała Henryka Dąbrowskiego 23

Chorzów, ul. Generała Henryka Dąbrowskiego 23, ul. Jana III Sobieskiego w 2020 i 2023