Pałac Nielestno w 1883 i 2022

źródło: https://polska-org.pl/8736951,foto.html?idEntity=510971
Pałac w Nielestnie (A. Duncker) w 1883.

Pałac Nielestno