Stargard, ul. Kazimierza Wielkiego 13, Dom Protzena, Państwowa Szkoła Muzyczna im. Witolda Lutosławskiego przed wojną, w 2010 i 2023

źródło polska-org.pl


Stargard, ul. Kazimierza Wielkiego 13, Dom Protzena, Państwowa Szkoła Muzyczna im. Witolda Lutosławskiego przed wojną, w 2010 i 2023