Tczew, drogowy Most Tczewski w 1939 i 2023

1 sierpnia 1939. Most Tczewski wysadzony przez saperów.
źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Automatycznie zapisany szkic