Bolesławiec, ul. Mickiewicza 13, Muzeum Ceramiki w 2013 i 2022

Automatycznie zapisany szkic