Łódź, ul. Grzegorza Piramowicza 2, ul. Stefana Jaracza w 2019 i 2023
Łódź, ul. Grzegorza Piramowicza 2, ul. Stefana Jaracza w 2019 i 2023