Wrocław, ul. Piastowska 31 w 2021 i 2022Wrocław, ul. Piastowska 31 w 2021 i 2022