Polska, Wałbrzych, ul. Piłsudskiego 60, plac Konstytucji 3 Maja w 2012 i 2021
Polska, Wałbrzych, ul. Piłsudskiego 60, plac Konstytucji 3 Maja w 2012 i 2021