Olsztyn, Wejście do dawnego Konsulatu RP w Olsztynie przed wojną i w 2022

Lata 1920-1935, Pracownicy przed wejściem do Konsulatu Polski w Olsztynie.
Źródło: Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona