Sokołowsko, ul. Główna 50 w 2015 i 2022

sierpień 2014
źródło polska-org.pl

kwiecień 2022

wrzesień 2015
źródło fotopolska.eu by TW40

kwiecień 2022
Sokołowsko, ul. Główna 50 w 2015 i 2022