Warszawa, Plac Stanisława Małachowskiego 1, XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Warszawie przed wojną, w 2010 i 2022

Lata 1919-1939 , Męskie Prywatne Gimnazjum im. Mikołaja Reja Zboru Ewangelicko-Augsburskiego
Źródło: NAC – Narodowe Archiwum Cyfrowe www.nac.gov.pl/

kwiecień 2010

lipiec 2022
Warszawa, Plac Stanisława Małachowskiego 1, XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Warszawie przed wojną, w 2010 i 2022