Łódź, ul. Włókiennicza 18 – 22, skrzyżowanie z ul. Kilińskiego w 2019 i 2023

Łódź, ul. Włókiennicza 18 – 22, skrzyżowanie z ul. Kilińskiego w 2019 i 2023