Boguszów-Gorce, ul. Marcina Kasprzaka 13, dawny kościół ewangelicki w 2012 i 2022
Boguszów-Gorce, ul. Marcina Kasprzaka 13, dawny kościół ewangelicki. Kościół Zielonoświątkowy „Boża Góra” w Boguszowie w 2012 i 2022