Toruń, ul. Kazimierza Jagiellończyka 4 w 2012 i 2022

Toruń, ul. Kazimierza Jagiellończyka 4  w 2012 i 2022