Warszawa, ul. Próżna w kierunku Placu Grzybowskiego w 1998 i 2022

Warszawa, ul. Próżna w kierunku Placu Grzybowskiego w 1998 i 2022