Warszawa, podwórko ul. Łucka 12 w 1998 i 2022

Warszawa, podwórko ul. Łucka 12 w 1998 i 2022