Łódź, ul. Włókiennicza 5 w 2019 i 2022Łódź, ul. Włókiennicza 5 w 2019 i 2022