Lubomierz, ul. Kowalskiego, ul. Majowa w 2012 i 2022

Lubomierz, ul. Kowalskiego 1, Muzeum Kargula i Pawlaka

Lubomierz,  ul. Kowalskiego, ul. Majowa w 2012 i 2022

Lubomierz, ul. Majowa

Lubomierz, ul. Majowa 5
data na portalu nad drzwiami: 1838

Lubomierz, Plac Kościelny przy Klasztorze Benedyktynek
poidło dla koni?