Łódź, ul. Włókiennicza 7 w 2019 i 2022Łódź, ul. Włókiennicza 7 w 2019 i 2022