Warszawa, ul. Żelazna 65 / ul. Grzybowska, dawna brama getta w czasie wojny i w 1998

Brama getta warszawskiego w czasie wojny
– Fotografia ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego

Warszawa. Skrzyżowanie ulic Żelaznej i Grzybowskiej.
Nieliczne ostańce getta warszawskiego.

Warszawa, ul. Żelazna 65 / ul. Grzybowska, dawna brama getta w czasie wojny i w 1998