Warszawa, MDM, ul. Koszykowa 34/50 w 2008 i 2022

Warszawa, MDM, ul. Koszykowa 34/50 w 2008 i 2022