Bardo, ul. Główna 24, Plac Wolności w 2013 i 2021

Bardo, ul. Główna 24, Plac Wolności w 2013 i 2021