Warszawa, skrzyżowanie Emilii Plater i Świętokrzyskiej w 2007 i 2022

Warszawa, skrzyżowanie Emilii Plater i Świętokrzyskiej w 2007 i 2022