Wałbrzych, ul. Józefa Pankiewicza 10, ul. Kościelna w 2010, 2012 i 2021

Wałbrzych, ul. Józefa Pankiewicza 10

Wałbrzych, ul. Józefa Pankiewicza 10, ul. Kościelna w 2010, 2012 i 2021

ul. Kościelna w Wałbrzychu