Wałbrzych, ul. Henryka Sienkiewicza 9, dawny Waldenburger Handels und Gewerbebank A.G. obecnie Biuro Komunikacji Urząd Miejski w Wałbrzychu w 2010 i 2021

Wałbrzych, ul. Henryka Sienkiewicza 9, dawny Waldenburger Handels und Gewerbebank A.G. obecnie Biuro Komunikacji Urząd Miejski w Wałbrzychu

Wałbrzych, ul. Henryka Sienkiewicza 9, dawny Waldenburger Handels und Gewerbebank A.G. obecnie Biuro Komunikacji Urząd Miejski w Wałbrzychu w 2010 i 2021