Łódź, ul. Oblęgorska 9 w 2020 i 2021


Łódź, ul. Oblęgorska 9 w 2020 i 2021