Warszawa, ul Grochowska 325/327 w 2009 i 2021

Warszawa, ul Grochowska 325/327 w 2009 i 2021