Warszawa, ul Grochowska 321 w 2009 i 2021

Warszawa, ul Grochowska 321 w 2009 i 2021