Wałbrzych, ul. Nowy Świat / ul. Adama Pługa w 2010 i 2021

Wałbrzych, ul. Nowy Świat / ul. Adama Pługa w 2010 i 2021