Wałbrzych, ul. Adama Pługa w 2010 i 2021


Wałbrzych, ul. Adama Pługa 1


Wałbrzych, ul. Adama Pługa w 2010 i 2021