Polska, Łódź, ul. Więckowskiego 29 w 2019 i 2021

Polska, Łódź, ul Więckowskiego 29 w 2019 i 2021