Łódź, ul. Kilińskiego / ul. Jaracza 40, Skwer im. Aliny Margolis – Edelman w 2019 i 2021

Łódź, ul. Kilińskiego / ul. Jaracza 40, Skwer im. Aliny Margolis – Edelman w 2019 i 2021