Wałbrzych, Aleja Wyzwolenia 3, 5, 7, Zespół Szkół Politechnicznych Energetyk w Wałbrzychu w 2010 i 2021

Wyższa szkoła żeńska – Liceum Królowej Luizy otwarta 8 sierpnia 1913 r.
po wojnie Technikum Górnicze
obecnie Zespół Szkół Politechnicznych Energetyk w Wałbrzychu


Wałbrzych, Aleja Wyzwolenia 3, 5, 7, Zespół Szkół Politechnicznych Energetyk w Wałbrzychu w 2010 i 2021