Łódź, ul. Sienkiewicza 56 w 2020 i 2021Łódź, ul. Sienkiewicza 56 w 2020 i 2021