Zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Henrykowie w 2012 i 2021

Dojście do opactwa od strony miasteczka

Zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Henrykowie w 2012 i 2021

Skrzydło zachodnie Opactwa Cystersów od strony miasteczka. Obecnie Dom Opieki Caritas


Budynki gospodarcze w pobliżu szklarni, ogrodu i sadu

Obecnie to sala gimnastyczna szkoły katolickiej.
Z tego co zrozumiałem remont odbył się z budżetu przeznaczonego na ochronę środowiska !