Łódź, ul. Stanisława Wigury 21 w 2019 i 2021

Łódź, ul. Stanisława Wigury 21 w 2019 i 2021