Sieradz, ul. Dominikańska w czasie likwidacji getta i w 2021

Likwidacja getta w Sieradzu.
Ostateczna likwidacja getta w Sieradzu nastąpiła w dniach 24–27 sierpnia 1942 r.
Wszyscy Żydzi zostali zgromadzeni w kościele sióstr urszulanek (znajduje się tuż za plecami) i poddani selekcji.
180–190 rzemieślników wywieziono do getta w Łodzi.
Pozostałych wysłano do niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem, gdzie zostali zamordowani.
Jedynie około osiemdziesięciu sieradzkich Żydów przeżyło zagładę.
https://sieradz.naszemiasto.pl/zydzi-w-sieradzu-1-marca-minelo-80-lat-od-utworzenia-getta/ar/c1-7621849

Jews being sent on a deportation from the Sieradz ghetto, loading furniture and bundles onto a wagon.
Several of the Jews can be seen with yellow badges.
Photographed during a deportation that was carried out between March 26 – 31, 1942.
zdjęcie z internetu.

Sieradz, ul. Dominikańska w czasie likwidacji getta i w 2021