Bystrzyca Kłodzka, Nepomucen, baszty, kościół ewangelicki w 2010 i 2018

Posąg św. Jana Nepomucena w Bystrzycy Kłodzkiej – pochodzący z 1704 roku barokowy posąg autorstwa bystrzyckiego rzeźbiarza Franza Veita, stojący na pl. Szpitalnym, przy moście nad Nysą Kłodzką. Najprawdopodobniej druga najstarsza figura św. Jana Nepomucena w Polsce.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Posąg_św._Jana_Nepomucena_w_Bystrzycy_Kłodzkiej

Bystrzyca Kłodzka, Nepomucen, baszty, kościół ewangelicki w 2010 i 2018

Zespół dawnego kościoła ewangelickiego w Bystrzycy Kłodzkiej – kościół ewangelicki i szkoła parafialna, wzniesione w latach 1834-1835, obecnie siedziba muzeum filumenistycznego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zespół_dawnego_kościoła_ewangelickiego_w_Bystrzycy_Kłodzkiej
Baszta Rycerska w Bystrzycy Kłodzkiej – wzniesiona w 1580 r. warowna wieża, pierwotnie będąca elementem średniowiecznych murów obronnych miasta, od roku 1843 dzwonnica kościoła ewangelickiego.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Baszta_Rycerska_w_Bystrzycy_Kłodzkiej

Bystrzyca Kłodzka, Willa na rogu Stefanii Sempołowskiej i Wojska Polskiego

Brama Wodna w Bystrzycy Kłodzkiej – pochodząca z XIV wieku brama warowna, będąca elementem średniowiecznych murów obronnych w Bystrzycy Kłodzkiej.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brama_Wodna_w_Bystrzycy_Kłodzkiej