Zgierz, Henryka Dąbrowskiego 12, gmach dawnej Kasy Chorych w Zgierzu ok. 1930 i w 2019

Kasa Chorych miasta Łodzi oddział w Zgierzu
Gmach wybudowano w 1927 r.
fot. Muzeum Miasta Zgierza