Rumunia Kaczyka, Romania Cacica

Dalej, stare zdjęcia pochodzą ze strony

Polonia w Kaczyce na Bukowinie: https://sites.google.com/site/poloniawrumunii/

Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Cacica


Koplania Soli Kaczyka, Szyb Ferdynand


Dom Dyrektora Kopalni Soli Kaczyka


Dyrekcja kopalni w Kaczyce


Dawna szkoła w Kaczyce