Niemcy, Germany Haren Ems / Maczków, Polish Occupation Zone in Germany, Polska strefa okupacyjna w Niemczech, w 1945 i 2019 roku

Maczków. Polska enklawa w północnych Niemczech
https://www.porta-polonica.de/pl/atlas-miejsc-pami%C4%99ci/maczkow-polska-enklawa-w-polnocnych-niemczech
Położone nad rzeką Ems w północno-zachodnich Niemczech miasto Haren tuż po zakończeniu II wojny światowej stało się centrum życia polskiego.
Przemianowano je najpierw na Lwów, a potem na Maczków.
Od podstaw stworzono administrację, zorganizowano szkolnictwo, bujnie rozwijało się życie społeczne i kulturalne.
Przez miasto przewinęły się tysiące Polaków, jedni zostali tu krótko, inni zamieszkali na dłużej.
..
Na obszarze zajętym przez wojska gen. Maczka znalazły się tysiące Polaków.
Byli to przede wszystkim uwolnieni więźniowie obozów koncentracyjnych i jenieckich.
Dużą grupę stanowili także robotnicy przymusowi.
..
Około 3,5 tys. mieszkańców Haren miało je opuścić do 28 maja 1945 roku.
W żadnych okolicznościach nie wolno im było wracać do miasteczka.
Wysiedlonych rozmieszczono w 30 okolicznych gminach.
..
Początkowo spolonizowane Haren nazwano Lwowem.
Jednak po kilku tygodniach, 24 czerwca 1945 roku nazwę zmieniono na Maczków.
Pierwsza nazwa została uznana przez Brytyjczyków za zbyt prowokacyjną dla sojuszniczego ZSRR.
..
Nadanie miasteczku nowej nazwy nastąpiło podczas wizyty w mieście gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego.
Pojawiły się również polskie nazwy ulic i placów, jak Armii Krajowej, Legionów, Jagiellońska, Lwowska, Łyczakowska i inne.

Generał Bór-Komorowski wizytuje Maczków, 1945 r.
Biblioteka Poslka POSK w Londynie

Uczestnicy kursu zawodowego na prawo jazdy w Maczkowie 1945 r.
Gilles Lapers / Paul Rousseau

Niemcy Haren (Ems) Kirchstraße

Największe oszustwo Świata, 2 tysiące lat zniewolenia i pasożytowania na ludzkości
Kościół św. Marcina w Maczkowie pod polskim duszpasterstwem
Gilles Lapers / Paul Rousseau

Emsland-Dom, St. Martinus, Kirchstraße 5, Haren (Ems), Niemcy

2019 rok, Hareńczycy przy Kirchstraße 5, Haren, Niemcy

1945, Maczkowianie, ul. Legionów, Maczków, Niemcy


Zakład zegarmistrzowski przy ul. Legionów, Maczków, Niemcy w 1945 roku
Biblioteka Polska POSK w Londynie

Pólnocnoniemiecka szkoła lekarska, Kirchstraße 12, Haren, Niemcy

Przemarsz polskich harcerzy przez Maczków, 1946 rok.
Giles Lapers / Paul Rousseau

Najlepiej pasujące miejsce do powyższego.
Emsstraße, Haren (Ems), Niemcy

Maczków, po środku: Józef Szajna – polski malarz, scenograf, reżyser, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
W czasie II wojny światowej więzień niemieckich obozów KL Auschwitz i Buchenwaldu.

mostek na Haren-Rütenbrock-Kanal, Haren (Ems), Niemcy

plan Maczkowa, narysowany przez byłych mieszkańców.

główny plac gdzie kwitnie życie miasteczka.
1 Dywizji Pancernej w Maczkowie / Martinuspl w Haren

ul Kopernika w Maczkowie / Lange Str. w haren

ul. Wojska w Maczkowie / Alter_Markt w Haren

Główny wjazd do miasteczka.
ul. Kopernika we Lwowie zanim został przemianowany na Maczków

to samo miejsce w Haren

już jako Maczków

Wjazd do Lwowa/Haren z mostku na Haren-Rütenbrock Kanal


dawne skrzyżowanie Al. Ujazdowskich z ul. Kopernika w Maczkowie 😉