Warszawa, kamienice ul. Jagiellońska 22, ul. Jagiellońska 27

ul. Jagielońska 22


https://napradze.waw.pl/jagiellonska-22/

zdjęcia z dnia: 2019.03.16


ul. Jagielońska 27


https://napradze.waw.pl/jagiellonska-27/

zdjęcia z dnia: 2019.03.16


ul. Wileńska 69


https://zabytki.um.warszawa.pl/content/dom-pracy-im-ma%C5%84kowskich-z-prze%C5%82omu-xix-i-xx-wieku-po-pracach-konserwatorskich

zdjęcia z dnia: 2019.03.16