andrzej duda, to mój prezydent, popieram go i nie prawda co o nim mówią, że to Długopis Jarka

andrzej duda, to mój prezydent, popieram go i nie prawda co o nim mówią, że to Długopis Jarka

ANDRZEJ DUDA WSPIERANY PRZEZ FASZYSTÓW Z BIAŁEGOSTOKU W KAMPANI WYBORCZEJ

Młodzi faszyści z Białegostoku należący do skrajnie prawicowego ugrupowania o nazwie Młodzież Wszechpolska jeszcze niedawno organizowali antyuchodźcze marsze, palili kukły polityków i napadali na ludzi.

https://www.facebook.com/osrodek.monitorowania/?__tn__=kC-R&eid=ARDBLoJjoNd_Dp2wYW0NFh8bnmIQVDc9SYxgCAa7gqonvPS64_HBzml1qhznemw4aTTS6tyrmePomzg-&hc_ref=ARQKfpo1eaZORa7WZB2pfwnWkr5HVzJugGf8HRRZIPUgzd9UEqH8212JrRm1vCrlW90&fref=nf&__xts__[0]=68.ARA4vGSZ9BeZkVu43izBrYyBsk80zExcn_7NbW3A57HOweob-ZEt7wcu3avNYbwh_fqiOmHdK4FOQhnMgctjR1YETlYa2tS2RQu2WfGsZj_yVMEZBIkgkpZCK882UURDIIAMhqJ32q7IrK3lj2C28VumlK_0keyzItRH5c5tI9qzVd-ZIR2YpX0A1kV3YKfMCnhY97NR6_unVv7M8LxCBKGUnCuczpFzQCDQ6hOT0rEN_P-fP9lJgoULb6Bk1_RcTyafpQj2f8Zor6Ce1wF6vRfiDG1UdpzK4HF9vAHGGkuEuYx4dn5ATlzSo47wgjBp-_aURwkhsX45P61VsFYan_Tt-xvtLvMdAq6kGcVr4V091KBiaWthI5S_

https://www.facebook.com/osrodek.monitorowania/photos/pcb.1187709594737505/1187709448070853/?type=3&theater

https://www.facebook.com/osrodek.monitorowania/photos/pcb.1187709594737505/1187709464737518/?type=3&theater

https://www.facebook.com/osrodek.monitorowania/photos/pcb.1187709594737505/1187709564737508/?type=3&theater