IPN uniewinnił Burego. Bo przecież mógł zabić więcej osób