Wielki Polak.. andrzej duda najlepszym prezydentem. Polska wdzięczna.

13 artykułów Konstytucji, które złamali PiS i Andrzej Duda

Podczas dokonywania zmian w Trybunale Konstytucyjnym, Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa, a także podczas prac nad ustawą o ustroju sądów powszechnych PiS i Andrzej Duda złamali co najmniej 13 artykułów Konstytucji, niektóre wielokrotnie – twierdzi senacki zespół ds. monitorowania praworządności.