W ZAMIESZKACH W LUBLINIE BIERZE UDZIAŁ NEONAZISTA ZATRZYMANY W UBIEGŁYM ROKU

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych:

W ZAMIESZKACH W LUBLINIE BIERZE UDZIAŁ NEONAZISTA ZATRZYMANY W UBIEGŁYM ROKU

Pierwsze zdjęcie jest sprzed kilkudziesięciu minut z Lublina. Wśród atakujących Marsz Równości mężczyzna z wytatuowanym hitlerowskim orłem na szyi.

To ten sam, który został zatrzymany w ubiegłym roku, gdy w szale atakował sprzęt, wyrywał kable i niszczył… tęczowe baloniki (drugie zdjęcie).

Kolejne zdjęcia przedstawiają jego profil facebookowy oraz portret zrobiony przez policję po zatrzymaniu go. Na nazistowskie sentymenty wskazuje używany przez niego akronim 14/88 oznaczający hasło neonazistów oraz pozdrowienie „heil Hitler”.

Tacy „patrioci” biorą udział w atakach na Marsz Równości. Jednocześnie tłum śpiewa „Rotę”.

https://www.facebook.com/osrodek.monitorowania/?__tn__=kC-R&eid=ARCQ6awlBkVir4TCH8qznuvIUT5BCF1NmwnUVC8rJwtwCWCoP-lae3BH7_mt77tp-1I3rFVJllJi0_tP&hc_ref=ARQXUGlJjfOJ1hW5ICwTYhM8lWBqHTCYhZMv9yBJlm2rTFyyxDTlGigdGU22W1xA3vg&fref=nf


https://www.facebook.com/osrodek.monitorowania/photos/pcb.1064141833760949/1064137707094695/?type=3&theater


https://www.facebook.com/osrodek.monitorowania/photos/pcb.1064141833760949/1064137693761363/?type=3&theater


https://www.facebook.com/osrodek.monitorowania/photos/pcb.1064141833760949/1064137687094697/?type=3&theater


https://www.facebook.com/osrodek.monitorowania/photos/pcb.1064141833760949/1064137760428023/?type=3&theater