Kolacje w Ritzu, olbrzymie kwoty na parkingi i taksówki. Tak promowali Polskę