Patologia Kościoła w Polsce osiągnęła poziom niespotykany nigdzie na świecie